جهت خرید محصول شاخه گوشت قرمز منجمد، به فروشگاه‌های معتبر متصل به شبکه سِتکا مراجعه فرمایید. در حال حاضر عرضه آنلاین در این گروه صورت نمی‌گیرد.
گروه: گوشت قرمز منجمد

گردن گوسفند تولید داخل

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز منجمد

سردست گوسفند تولید داخل

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز منجمد

ران گوسفند تولید داخل

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز منجمد

راسته گوسفند تولید داخل

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز منجمد

زنجان ::‌ سبد ترکیبی گوشت گوسفند منجمد داخلی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز منجمد

سردست وارداتی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز منجمد

گوشت منجمد برزیلی

قیمت:
ناموجود