ماسک پزشکی

برند: دایان

ماسک سه لایه پزشکی دایان(سودایی) (۵۰ تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: رهش

ماسک سه لایه پزشکی رهش (10تایی)

قیمت: 130,000 ریال

ماسک سه لایه پزشکی کیان جامه (بسته ۵۰ عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: یزد لایی

ماسک سایز کودک سه لایه پزشکی یزد لایی (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه پزشکی فراماسک اولتراسونیک (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی حوا طب (۵۰عددی)

قیمت:

ماسک سه لایه پزشکی آداک (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: سپهر

ماسک سایز ((( کودک ))) سه لایه پزشکی سپهر (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه پزشکی بهیان ماسک (10 تایی)

قیمت: 130,000 ریال
برند: تاج

ماسک سه لایه پزشکی تاج(20 تایی)

قیمت: 260,000 ریال
برند: سادات

ماسک سه لایه پزشکی سادات (50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: کلاسیک

ماسک سه لایه پزشکی کلاسیک (50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: یزدماسک

ماسک سه لایه پزشکی معین سلامت آرتا (50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه پزشکی بلون (۵۰ تایی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه پزشکی نسیم طراوت اولتراسونیک (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک 5 لایه مدیسا پلیمر آریا (۲عددی)

قیمت: 100,000 ریال
برند: یزد لایی

ماسک سه لایه پزشکی هایجنیک (بسته ۵۰ عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: آیلار

ماسک سه لایه پزشکی آیلار (۵۰ تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: نجم

ماسک سه لایه پزشکی نجم (50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه پزشکی امیدزندگی (۵۰ تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: سایه

ماسک سه لایه پزشکی سایه (40 تایی)

قیمت: 520,000 ریال
برند: کیمیا

ماسک سه لایه پزشکی کیمیا (۱۰ تایی)

قیمت: 130,000 ریال
برند: پروانه

ماسک سه لایه پزشکی پروانه (بسته 50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی پارس افسون (۵۰ تایی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه پزشکی نسیم طراوت (۵۰ تایی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه طبی فولاد (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: نوپاک

ماسک سه لایه پزشکی نوپاک (۱۰ تایی)

قیمت: 130,000 ریال
برند: فولادی

ماسک سه لایه پزشکی فولادی (بسته 50 عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی پارمیدا (50تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی بهنود (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: یزد لایی

ماسک سه لایه پزشکی یزدلایی (بسته 40 عددی)

قیمت: 520,000 ریال
برند: پاکدم

ماسک سه لایه پزشکی پاکدم اولتراسونیک (۱۰عددی)

قیمت: 130,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی زینب (۱۰عددی)

قیمت: 130,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی سپهر (بسته 10تایی)

قیمت: 130,000 ریال
برند: یزد لایی

ماسک سه لایه پزشکی یزدلایی پلاس (بسته ۵۰ عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: باران پک

ماسک سه لایه پزشکی باران پک (50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی سپهر (بسته 50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی امیرعباس (10 تایی)

قیمت: 130,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی پویا (بسته 50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: یزد لایی

ماسک سه لایه پزشکی هایجنیک پلاس (بسته ۵۰ عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: امید

ماسک سه لایه پزشکی امید (بسته ۵۰ عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی هنربانو (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: نیلوفر

ماسک سه لایه پزشکی نیلوفر (50تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: رهش

ماسک سه لایه پزشکی اولتراسونیک رهش (۱۰عددی)

قیمت: 130,000 ریال
برند: کیمیا

ماسک سه لایه پزشکی کیمیا (بسته 50 تایی)

قیمت: 625,000 ریال
برند: نگین

ماسک سه لایه پزشکی نگین (۵۰ تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: نغمه مهر

ماسک سه لایه پزشکی نغمه مهر (۵۰عددی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: سراج

ماسک سه لایه پزشکی سراج (بسته 50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند: بهسا

ماسک سه لایه پزشکی بهسا (بسته 50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال

ماسک سه لایه حسینی(50 تایی)

قیمت: 650,000 ریال
برند:

ماسک سه لایه پزشکی پارمیدا (10تایی)

قیمت: 130,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده دست

اسپری ضدعفونی کننده دست 1 لیتر

قیمت: 520,000 ریال
برند: peranacid

محلول ضدعفونی کننده دست الکلی پراناسید اچ-مد (PERANACIDH-MED) 100cc با درب فلیپ تاپ

قیمت: 65,000 ریال
برند: peranacid

محلول ضدعفونی کننده دست الکلی پراناسید اچ-مد (PERANACIDH-MED) 500cc با پمپ دوشی

قیمت: 360,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست فارماسین- 250 میلی لیتری - معمولی

قیمت: 138,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست فارماسین- 500 میلی لیتری - پمپ دار

قیمت: 346,000 ریال
برند: peranacid

محلول ضدعفونی کننده دست الکلی پراناسید اچ-مد (PERANACIDH-MED) 250cc اسپری

قیمت: 217,000 ریال
برند: peranacid

محلول ضدعفونی کننده دست الکلی پراناسید اچ-مد (PERANACIDH-MED) 150cc با درب والف لوسیون پاش

قیمت: 220,000 ریال
برند: پستیژ

ژل ضدعفوفی کننده دست بر پایه الکل پستیژ - 500 CC

قیمت: 304,200 ریال

محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست فارماسین- 250 میلی لیتری - اسپری

قیمت: 247,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست فارماسین- 500 میلی لیتری - معمولی

قیمت: 260,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست فارماسین- 60 میلی لیتری - معمولی

قیمت: 49,500 ریال

محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست فارماسین- 60 میلی لیتری - اسپری

قیمت: 117,000 ریال
برند: peranacid

محلول ضدعفونی کننده دست الکلی پراناسید اچ-مد (PERANACIDH-MED) 100cc اسپری

قیمت: 133,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده دست 1 لیتر

قیمت: 442,000 ریال
برند: peranacid

محلول ضدعفونی کننده دست الکلی پراناسید اچ-مد (PERANACIDH-MED) 500cc بدون پمپ

قیمت: 300,000 ریال
برند: peranacid

محلول ضدعفونی کننده دست الکلی پراناسید اچ-مد (PERANACIDH-MED) 150cc اسپری

قیمت: 172,000 ریال
برند: پستیژ

ژل ضدعفوفی کننده دست بر پایه الکل پستیژ - 300 CC

قیمت: 200,700 ریال

ضدعفونی کننده سطوح

برند: peranacid

محلول ضدعفونی سطوح پراناسید ام4-ردی (PERANACIDM4-READY) ۴ لیتری

قیمت: 2,607,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده سطح 5 درصد فارماسین- 1 لیتری

قیمت: 342,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده سطح 5 درصد فارماسین- 5 لیتری

قیمت: 1,550,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده سطح 5 درصد فارماسین- 10 لیتری

قیمت: 3,000,000 ریال
برند: peranacid

ضدعفونی کننده سطوح پراناسید ام3-فلور (PERANACIDM3-FLOOR) ۵۰۰ گرم

قیمت: 3,300,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده سطح 5 درصد فارماسین- 250 میلی لیتری

قیمت: 198,000 ریال

محلول ضدعفونی کننده سطح 5 درصد فارماسین- 20 لیتری

قیمت: 5,860,000 ریال

دستکش

برند: تازه

دستکش یکبار مصرف پلاستیکی (بسته ۱۰۰ عددی - ۵۰ جفت)

قیمت: 67,000 ریال

ضدعفونی‌کننده غذایی

برند: peranacid

ضد‌عفونی‌کننده سبزی و میوه پراناسید اف3 (PERANACID F3) ۱۲۵ گرم

قیمت: 225,000 ریال