شیوه‌نامه جدید عرضه لاستیک با نرخ مصوب توسط نمایندگان فروش

بنا بر تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار استان و به منظور بهبود فرآیند عرضه، طی هماهنگی‌های صورت گرفته با اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و آپاراتی یزد، تغییراتی در نحوه توزیع لاستیک با نرخ مصوب دولتی اعمال شده است.

بر این اساس، مدیریت عرضه کماکان توسط سامانه ستکا صورت می‌پذیرد لذا به جهت بازدید خودرو، فرآیند از زمان حضور در یکی از نمایندگی‌های سطح استان صورت می‌پذیرد.

شرایط لازم جهت پیش ثبت نام تعداد 2 حلقه لاستیک ( هر برند ) با نرخ مصوب برای یک خودرو از یک خانوار بشرح ذیل می‌باشد :

  1. مراجعه‌ی مصرف کننده به نمایندگان فروش جهت بازدید و ثبت فرم رزرو تایر
  2. سایش لاستیک مورد نظر متقاضی برای تعویض می‌بایست بیشتر از 50 % باشد.
  3. پلاک خودروی متقاضی می‌بایست ایران 54 یا 64 باشد.
  4. فرم رزرو لاستیک برای مصرف کننده تکمیل و در نوبت دریافت در نمایندگی مراجعه شده، قرار می‌گیرد.
  5. به دلیل تقاضای زیاد لاستیک با نرخ مصوب، متقاضی در صف انتظار دریافت لاستیک قرار می‌گیرد.

اسامی نمایندگان فروش لاستیک جهت دریافت حواله لاستیک  به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 1402/06/26