گروه: ماسک پزشکی
برند: یزد لایی

ماسک سه لایه پزشکی یزدلایی (بسته 40 عددی)

قیمت مصرف کننده: 520,000 ریال

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود