گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام درب دامداری

قیمت مصرف کننده: 160,000 ریال

شیر خام، شیری است دارای 3/2 درصد چربی که برای دفع باکتری‌های مضر، پاستوریزه نشده و تحت تأثیر حرارت قرار نگرفته است.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود