گروه: شیر و فرآورده‌ها

پنیر UF

قیمت مصرف کننده: 370,000 ریال

در سیستم  یواف (اولترا فیلتریشن) ابتدا شیر را از صافی‌های مخصوصی به نام صافی‌های غشایی عبور می‌دهند. پروتئین‌های محلول در آب شیر و پروتئین‌های نامحلول آن پشت این صافی‌ها می‌مانند و به این ترتیب شیر کم‌کم غلیظ می‌شود.

تولید‌کنندگان به این شیر تغلیظ‌ شده آنزیم می‌افزایند و لخته پنیر ایجاد می‌شود بدون اینکه پروتئین‌های محلول در آب شیر از آن جدا شود ، بنابراین ارزش غذایی پنیرهای یواف از پنیرهای آب‌نمکی به مراتب بیشتر است.به دلیل باقی‌ماندن تمام پروتئین‌ها در پنیر یو‌اف، بازده تولید این پنیر بیشتر است و چربی بیشتری دارد.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود