گروه: برنج

برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت مصرف کننده: 290,000 ریال

برنج دانه بلند پاکستانی ویژه تنظیم بازار که در بسته‌بندهای 10 کیلوگرمی عرضه می‌شود.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود