گروه: نهاده‌های دامی

کنجاله سویا وارداتی

قیمت مصرف کننده: 180,000 ریال

کنجاله سویا از دانه سویا بدست می آید و جزء  فراورده های با ارزش به حساب می آید . این محصول سرشار از پروتئین و فسفر است و  برای رشد و تقویت استخوان ‌بندی دام و طیور مفید بوده ، کارایی بسیار زیادی دارد و برای تغذیه دام و طیور از آن استفاده می شود.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود