گروه: نهاده‌های دامی

جو خارجی

قیمت مصرف کننده: 120,000 ریال

گندم، جو، جو دوسر، برنج، ذرت و سورگوم خوراکی هایی غنی از انرژی هستند که ارزش غذایی مشابهی دارند. آنها حاوی پروتئین کافی برای برآوردن نیازهای موجودات نیمه بالغ هستند و همگی برای تغذیه در زمان خشکسالی مناسب هستند.

جو را می توان به عنوان منبع انرژی در رژیم غذایی اکثر طبقات حیوانات گنجاند. محتوای پروتئین آن با سایر غلات تفاوت چندانی ندارد. با این حال، سطح فیبر بالاتر و سطح انرژی پایین‌تری دارد.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود