گروه: نهاده‌های دامی

ذرت خارجی

قیمت مصرف کننده: 120,000 ریال

گندم، جو، جو دوسر، برنج، ذرت و سورگوم خوراکی هایی غنی از انرژی هستند که ارزش غذایی مشابهی دارند. آنها حاوی پروتئین کافی برای برآوردن نیازهای موجودات نیمه بالغ هستند و همگی برای تغذیه در زمان خشکسالی مناسب هستند.

ذرت یک ماده غذایی مفید و یکی از مهمترین نهاده های غذایی جهت تغذیه دام و طیور می باشد. در مقایسه با سایر غلات خوراکی، انرژی بالایی داشته، اما پروتئین نسبتاً کمی دارد.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود