گروه: نان

بربری ماشینی 480 گرمی آرد نوع 2

قیمت مصرف کننده: 13,000 ریال

وزن چانه: 480 گرم

آرد: یارانه ای نوع 2

نان بربری نوعی نان است که پخت آن در ایران مرسوم است و به‌هر دو شیوه‌ی سنتی و صنعتی تولید می‌شود. طعم و بوی ویژه این نان ناشی از استفاده از ترکیب آب و مقدار کمی جوش شیرین است که پیش از پخت به وسیله‌ی نانوا روی خمیر نان مالیده می‌شود.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود