گروه: نان

کرنو 520 گرمی آرد نوع 2

قیمت مصرف کننده: 10,500 ریال

نان کرنون پس از پخته شدن 700 تا 800 گرم وزن داشته و با توجه به اینکه آرد آن از گندم محلی تهیه شده و به کمک دست خمیر آن کاملا آماده می‌شود و همچنین تحت حرارت غیر مستقیم آتش و به صورت طبیعی پخته می‌شود، ضایعات و دورریزی ندارد.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود