گروه: گوشت قرمز منجمد بسته‌ای

بسته 1/5 کیلویی گوشت منجمد گوسفندی بشقابی مخلوط وارداتی

قیمت مصرف کننده:

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود