گروه: ماهی

ماهی سالمون

قیمت مصرف کننده:

در وزن 1500 گرم به بالا عرضه می‌شود.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود