اپلیکیشن موبایل ستکا تحت اندروید - Setka Android

اپلیکیشن موبایل سامانه ستکا به منظور دسترسی بهینه دست اندرکاران پروژه، از قبیل دستگاه‌های نظارتی، تولیدکنندگان، عامل توزیع و فروش و... مهیا شده است. لذا  مصرف کنندگان نیز می‌توانند از طریق این اپ، نسبت به ورود به سامانه، ثبت حواله،  مشاهده سوابق خرید و ردیابی محموله و... اقدام نمایند.