اپلیکیشن موبایل ستکا تحت اندروید - Setka Android

 اپلیکیشن موبایل
  دوشنبه 11 فروردین 1399
 8777
 9,173
1.09 MB

اپلیکیشن موبایل سامانه ستکا به منظور دسترسی بهینه دست اندرکاران پروژه، از قبیل دستگاه‌های نظارتی، تولیدکنندگان، عامل توزیع و فروش و... مهیا شده است. لذا  مصرف کنندگان نیز می‌توانند از طریق این اپ، نسبت به ورود به سامانه، ثبت حواله،  مشاهده سوابق خرید و ردیابی محموله و... اقدام نمایند.