کارشناس فروش نرم افزار

اطلاعات و مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

نام موسسه آموزشی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تاریخ اخذ مدرک

دوره های آموزشی

نام دوره نام موسسه آموزشی مدت دوره

توانمندیهای کامپیوتری

نرم افزار سطح توانایی

زبان‌های خارجی

نام زبان درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن

سوابق کاری

از تاریخ تا تاریخ نام سازمان شغل و سمت وضعیت همکاری

معرفین

نام و نام خانوادگی سمت و شغل تلفن

اطلاعات تکمیلی