فرم ثبت نام مشترکین حقوقی

تمامی درخواست‌کنندگان حقوقی جهت دریافت سهمیه کالای اساسی خود می‌بایست با استفاده از فرم ذیل، فرآیند اولیه ثبت نام را طی نمایند. لطفا اطلاعات به طور دقیق و کامل وارد گردد:

نکته: 

توجه داشته باشید شماره موبایلی که در این فرم وارد می شود نباید قبلاً در سامانه برای حساب های کاربری مختلف ثبت شده باشد.