ثبت نام سرپرست خانوار

جهت استفاده از امکانات و دریافت سهمیه کالای اساسی خانوار، لازم است یک بار در سیستم ثبت نام نمایید. اطلاعات ثبت‌نام باید مربوط به سرپرست خانوار باشد:

دقت کنید که یک شماره موبایل معتبر وارد نمایید. پس از ثبت فرم، در مرحله بعد، یک کد برای شما از طریق پیامک ارسال می‌گردد که باید آن را در سیستم ثبت نمایید.