جهت خرید محصول شاخه گوشت قرمز، به فروشگاه‌های معتبر متصل به شبکه سِتکا مراجعه فرمایید. در حال حاضر عرضه آنلاین در این گروه صورت نمی‌گیرد.
گروه: گوشت قرمز

گوشت گرم گوسفندی وارداتی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران با استخوان گوساله نر

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

سردست با استخوان گوساله نر

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران و دست ماده بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران و دست گوساله نر بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران گوسفندی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

سردست گوسفندی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

کف دست گوسفندی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

مخلوط گوسفندی تنظیم بازار بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران و کف دست بشقابی گوسفندی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران با استخوان ماده

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

سردست با استخوان ماده

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران گوساله منجمد توپی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

دست گوساله منجمد توپی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

کف دست و راسته گوسفندی تنظیم بازار بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

سردست و ران گاوی تنظیم بازار بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز منجمد بسته‌ای

بسته 1/5 کیلویی گوشت منجمد گوسفندی بشقابی مخلوط وارداتی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده گوساله بسته ۱ کیلویی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گوشت منجمد گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گوشت منجمد مخلوط گاو و گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گوشت منجمد مخلوط گوسفندی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران گاو و گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

راسته گاو و گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

سردست گاو و گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گردن گاو و گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

قلوه گاه گاو و گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گوشت سردست و گردن گوساله منجمد برزیلی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ران گوساله منجمد برزیلی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

ماهیچه گوساله منجمد برزیلی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

گوشت گوساله تازه وارداتی

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

چرخ کرده گوساله

قیمت:
ناموجود
گروه: گوشت قرمز

سبد ترکیبی گوشت قرمز وارداتی (گوشت+چرخ کرده)

قیمت:
ناموجود