جهت خرید محصول شاخه خواروبار و لبنیات، به فروشگاه‌های معتبر متصل به شبکه سِتکا مراجعه فرمایید. در حال حاضر عرضه آنلاین در این گروه صورت نمی‌گیرد.
گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام درب دامداری

قیمت: 160,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام کم چرب 1/5 درصد

قیمت: 180,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام نیم چرب 2 درصد

قیمت: 115,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام پرچرب 3 درصد

قیمت: 126,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام کامل 3/2 درصد

قیمت: 120,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر نایلونی کم چرب

قیمت: 150,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

ماست لیوانی کم چرب

قیمت: 125,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

ماست لیوانی پر چرب

قیمت: 127,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

ماست کم چرب 1/5 درصد

قیمت: 306,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

ماست پر چرب 3 درصد

قیمت: 376,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

پنیر UF

قیمت: 370,000 ریال
ناموجود
گروه: برنج

برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت: 350,000 ریال
ناموجود
گروه: برنج

برنج تایلندی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت: 125,000 ریال
ناموجود
گروه: برنج

برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت: 290,000 ریال
ناموجود
گروه: نان

تافتون تنوری 550 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 13,000 ریال
ناموجود
گروه: نان

تافتون ماشینی عربی 280 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 6,000 ریال
ناموجود
گروه: نان

تافتون حرارت غیر مستقیم 320 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 7,000 ریال
ناموجود
گروه: نان

تافتون ضخیم 300 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 6,000 ریال
ناموجود
گروه: نان

تافتون ماشینی فریوری 270 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 7,500 ریال
ناموجود
گروه: نان

سنگک 650 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 17,000 ریال
ناموجود
گروه: نان

بربری ماشینی 480 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 13,000 ریال
ناموجود
گروه: نان

لواش ماشینی 170 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 4,500 ریال
ناموجود
گروه: نان

کرنو 520 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 10,500 ریال
ناموجود
گروه: نان

سیستانی 1380 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 45,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب

قیمت: 180,000 ریال
ناموجود
گروه: شیر و فرآورده‌ها

ماست دبه ای 2/5 کیلویی کم چرب

قیمت: 498,000 ریال
ناموجود
گروه: روغن

روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی پخت و پز

قیمت: 567,000 ریال
ناموجود
گروه: روغن

روغن مایع 810 گرمی سرخ کردنی

قیمت: 620,000 ریال
ناموجود
گروه: شکر

شکر بسته‌ای 50 کیلویی

قیمت:
ناموجود
گروه: شکر

شکر

قیمت:
ناموجود
گروه: برنج

برنج هندی

قیمت:
ناموجود
گروه: برنج

برنج پاکستانی

قیمت:
ناموجود
گروه: شکر

شکر بسته‌ای نیکو راد

قیمت:
ناموجود