جهت خرید محصول شاخه خواروبار و لبنیات، به فروشگاه‌های معتبر متصل به شبکه سِتکا مراجعه فرمایید. در حال حاضر عرضه آنلاین در این گروه صورت نمی‌گیرد.

روغن

برند:

روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی پخت و پز

قیمت: 630,000 ریال
برند:

روغن مایع 810 گرمی سرخ کردنی

قیمت: 620,000 ریال

برنج

برند:

برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت: 240,000 ریال
برند:

برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت: 230,000 ریال
برند:

برنج تایلندی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت: 125,000 ریال

شیر و فرآورده‌ها

برند:

شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب

قیمت: 180,000 ریال
برند:

شیر خام کامل 3/2 درصد

قیمت: 120,000 ریال
برند:

ماست پر چرب 3 درصد

قیمت: 376,000 ریال
برند:

شیر نایلونی کم چرب

قیمت: 150,000 ریال
برند:

پنیر UF

قیمت: 370,000 ریال
برند:

ماست دبه ای 2/5 کیلویی کم چرب

قیمت: 498,000 ریال
برند:

ماست لیوانی پر چرب

قیمت: 127,000 ریال
برند:

شیر خام کم چرب 1/5 درصد

قیمت: 180,000 ریال
برند:

ماست لیوانی کم چرب

قیمت: 125,000 ریال
برند:

شیر خام درب دامداری

قیمت: 120,000 ریال
برند:

شیر خام نیم چرب 2 درصد

قیمت: 115,000 ریال
برند:

ماست کم چرب 1/5 درصد

قیمت: 306,000 ریال
برند:

شیر خام پرچرب 3 درصد

قیمت: 126,000 ریال

نان

برند:

تافتون ماشینی عربی 280 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 6,000 ریال
برند:

سنگک 650 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 17,000 ریال
برند:

کرنو 520 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 10,500 ریال
برند:

بربری ماشینی 480 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 13,000 ریال
برند:

تافتون ماشینی فریوری 270 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 7,500 ریال
برند:

تافتون تنوری 550 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 13,000 ریال
برند:

لواش ماشینی 170 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 4,500 ریال
برند:

سیستانی 1380 گرمی آرد نوع 2

قیمت: 45,000 ریال
برند:

تافتون ضخیم 300 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 6,000 ریال
برند:

تافتون حرارت غیر مستقیم 320 گرمی آرد نوع 1

قیمت: 7,000 ریال